Jews in Poland, miasto Poznañ (Stadt Posen)
   P³ywalnia miejska z  lipca 2000 roku (1) - dawny gmach Synagogi Poznanskiej / Städtische Schwimmhalle (1) - Das alte Gebäude der Jüdischen Synagoge

   P³ywalnia miejska z  lipca 2000 roku (2) - dawny gmach Synagogi Poznanskiej / Städtische Schwimmhalle (2) - Das alte Gebäude der Jüdischen Synagoge

Powrót

Back / Zurück / Wstecz